حمایت مالی

در طول دوره 6 الی 8 ماهه در اسپیرولب، استارت آپ ها به سرمایه نقدی 100 تا 200 میلیون تومانی دسترسی خواهند داشت که با متناسب …

اطلاعات بیشتر....

فضای کار اشتراکی

محیط کاری مناسب یکی از امکاناتی است که سبب بهبود کار تیمی استات آپ ها، افزایش خلاقیت و بازدهی تیم می شود. اسپیرولب با در اختیار ….

اطلاعات بیشتر....

شبکه ارتباطی

در توسعه کسب کارهای مبتنی بر جلبک موارد مختلف فنی شامل تامین خوارک اولیه و دسترسی به بانک جلبک، آنالیز جلبک و دسترسی …..

اطلاعات بیشتر....

شبکه مربیان متخصص

از ابتدای ورود به دوره ی پیش شتابدهی تیم اسپیرولب در کنار شما خواهد بود تا برای بهبود طرح کسب و کار شما چه در زمینه فنی …..

اطلاعات بیشتر....