رویداد ها

فراخوان جذب تیم های حوزه آب و انرژی

مدیریت مصرف آب و انرژی سرمایه بذری و ورود به شتابدهنده از 25 اردیبهشت تا 30خرداد سرفصل‌ها: مدیریت مصرف انرژی و آب انرژی های نو و تجدید پذیر منابع و فناوری های نوین تامین آب و تولید آب شیرین کن تصفیه آب و بازچرخانی پساب های شهری و فاضلاب

اولین ماراتن آنلاین مدیریت مصرف برق

مدیریت مصرف برق 227میلیون تومان جوایز نقدی‌و حمایت از 27اسفند تا 27 فروردین شتابدهنده نیروان برگزار می‌کند: اولین ماراتن آنلاین راهکار‌های مدیریت مصرف برق جوایز: مخاطبان: جوایز تیمی: 10 میلیون تومان برای تیم اول به همراه پذیرش در شتابدهنده نیروان و اختصاص بذرمایه 200 میلیون تومانی 7 میلیون تومان برای تیم دوم و پذیرش در …

اولین ماراتن آنلاین مدیریت مصرف برق ادامه »