پیش شتابدهی

الف) تکمیل فرم ثبت نام

تیم‌های شرکت کننده باید با پاسخ‌های دقیق به پرسش‌های فرم ثبت نام، جذابیت ایده و قابلیت های تیم را نشان دهند تا امکان ارزیابی اولیه آن‌ها فراهم شود.

ج) پذیرش اولیه 1 ماهه

این فرصتی است برای تمرکز، آموختن و رشد کردن. این دوره یک تجربه ناب 30 روزه زندگی استارت آپی است که برای همه، حتی تیم هایی که در دوره شتابدهی پذیرفته نمی شوند، به یاد ماندنی است. فضای کاری، مربی، کارگاه‌‌های فشرده آموزشی و زیرساخت‌های سخت افزاری نظیر سرور، امکانات و خدماتی است که در این دوره به تیم ها ارائه می‌شود. در طی این مدت تیم‌ها باتوجه به حوزه فعالیت‌شان باید نسبت به انجام و ارایه شاخص‌های تعیین شده کلیدی عملکردشان در زمان تعیین شده اقدام نمایند.

ب) ارزیابی

هر تیمی که در ارزیابی اولیه برگزیده شود، جهت ارزیابی دقیق تر به همراه کلیه اعضای تیم‌ به مصاحبه دعوت می‌شود. در مصاحبه 20 دقیقه فرصت دارد تا برای دریافت جواز ورود به دوره پیش شتابدهی، ایده و تیم خود را به داوران ارائه کند.

د) رویداد استارت

در این رویداد رقابتی تیم ها برای ورود به فرایند شتابدهی به رقابت می پردازند و 20 دقیقه فرصت دارند تا داشته ها و آموخته های خود را به داوران ارائه نمایند. در پذیرش تیم های پرانرژی، با انگیزه و قابل اعتماد محدودیتی وجود ندارد، مشروط به اینکه بتوانند نظر داوران که اکثر آنان را مدیران کسب و کاری تشکیل می دهند، جلب نمایند.

شتابدهی

الف) در دوره 6-8 ماهه شتابدهی تیم ها با استفاده از سرمایه اولیه و خدماتی که از شتابدهنده دریافت می کنند، به تولید محصول می‌پردازند و به صورت پیوسته مدل کسب و کار خود را آزمون و در صورت نیاز در آن بازنگری می کنند. این کار تا پایان دوره شتابدهی و دستیابی به یک مدل تکرار پذیر، گسترش پذیر و قابل ارائه به سرمایه گذار ادامه می یابد. شتابدهنده در ازای سرمایه اولیه و خدماتی که ارائه می کنند 15 درصد از سهام استارت آپ‌ها را دریافت می کند.

ب) استارت آپ‌ها برای توسعه محصول و افزایش سهم بازار خود نیاز به افزایش سرمایه دارند. سرمایه ای که در پول نقد خلاصه نمی شود و اغلب از آن به عنوان پول هوشمند یاد می‌شود. استارت آپ‌ها در این روز با ارائه طرح کسب و کار خود به شبکه سرمایه گذاران می توانند این نیاز خود را برطرف نمایند.

پساشتابدهی

در مرحله پساشتابدهی تیم های با انگیزه و مستعدی که دوران شتابدهی را با موفقیت پشت سرگذاشته اند و علی رغم پتانسیل بالا موفق به جذب سرمایه نشدند فرصت خواهند داشت تا رشد کنند و به بلوغ کافی برای جذب سرمایه از vc  دست یابند. این دوره فقط به استارتاپ های شتابدهنده اختصاص دارد و کلیه استارتاپ هایی که:

  • محصول/ خدمت آن ها وارد بازار شده است
  • مدل کسب و کار آن ها اعتبارسنجی اولیه شده است
  • موفق به کسب درآمد حداقلی شدند

می توانند از مزایای این طرح استفاده نمایند. سقف سرمایه گذاری شتابدهنده نیروان در این دوره 300 میلیون تومان خواهد بود و سهم شتابدهنده در مذاکره با توافق طرفین تعیین خواهد شد.