نیروان، پلتفرم نوآوری

شتابدهنده نیروان با همکاری مرکز نوآوری گروه توسعه بن‌دا فعالیت خود را با همکاری تعدادی از نخبگان و فرهیختگان فناوری کشور در زمستان 1398 در حوزه انرژی و هوش مصنوعی آغاز نمود. با توجه به ظرفیت‌های بالای این شتابدهنده از جمله ارتباط نزدیک با دانشگاه‌‌های مطرح کشور و دارا بودن شبکه وسیعی از افراد فعال در حوزه انرژی و اقتصاد، این شتابدهنده می‌تواند امکان رشد سریع و جذب سرمایه را برای تیم‌های پذیرفته شده در دوره شتابدهی فراهم نماید. با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی کشور و وجود زیر ساخت های مناسب انرژی و هوش مصنوعی، این شتابدهنده بر روی حوزه‌های تخصصی انرژی و هوش مصنوعی فعالیت می‌کند.

پیش شتابدهی

اطلاعات بیشتر....

پساشتابدهی

اطلاعات بیشتر....