حمایت مالی

حمایت مالی شتابدهنده انرژی و هوش مصنوعی نیروان برای تیم‌های پذیرش شده در طول دوره شتابدهی که بین 6 تا 8 ماه است به این صورت است که، استارت‌آپ ها به سرمایه نقدی 100 تا 200 میلیون تومانی دسترسی خواهند داشت که با متناسب با نیاز تیم به آن ها تعلق خواهد گرفت. همچنین، سرمایه هایی در قالب پول هوشمند (خدمات بدون هزینه) در اختیار تیم ها خواهد بود.